Kontakt

Eesti Teaduslik Selts Rootsis / Estniska Lärdomssällskapet i Sverige
c/o Eesti Maja/Estniska huset 
Wallingatan 34
Stockholm 111 24
Sweden

E-post: teaduslikselts@gmail.com

PlusGiro konto nr 254753-7

Juhatuse koosseis aastal 2024:

Esimees – Piret Villo (kontakt: piret.villo@gmail.com)

Aseesimees ja sekretär – Helena Faust

Aseesimees – Sirle Sööt

Laekur – Kristiina Rajaleid

Ametita liige – Carolin Krajnak

Revident aastal 2024 – Thomas Niit

Valimiskomisjoni liikmed aastal 2024 – Evelin Tamm ja Olav Vahtras

ETSR juhatus 2021. aastal. Vasakult istuvad: Anu Mai Kõll, Ruth Rajamaa, Ants Anderson. Vasakult seisavad: Kristiina Rajaleid, Piret Villo, Helena Faust.

ETSR juhatus 2016

ETSR juhatus aastal 2016. Vasakult: Ruth Rajamaa, Ivar Paljak, Evelin Tamm, Sirle Sööt, Ants Anderson, Helena Faust, Ülo Kool 4. veebruaril 2016 Stockholmi Eesti Majas