Toimunud sündmused

SÜGIS 2023

 • 14. septembril käis seltsis rääkimas Carolin Karo pianist Hilja Saarnest. Ettekande slaidid leiad siit (ettekande fail on suur, seega varuge kannatust!).

  Carolin Karo. Foto: Piret Villo
  Carolin Karo ettekandel. Foto: Piret Villo
 • 1. septembril toimus ETSR aastaraamatu XVI esitlus Eesti suursaatkonnas Stockholmis.

  ETSR aastaraamatu XVI esitlus 2023
  ETSR aastaraamatu XVI esitlus. Foto: Kristina Viira.

Toimunuid sündmuseid kommenteeritakse jõudumööda. Rohkem infot leiad kalendrist.

KEVAD 2023

 • 11. mail pidas ettekande Evelin Tamm. Ettekanne oli kokkuvõte hiljuti Uppsala ülikooli juures kaitstud magistritööst.

  Evelin Tamm. Foto: Piret Villo
  Evelin Tamm. Foto: Piret Villo
 • 13. aprillil pidas seltsis ettekande Liisa Sõmersalu. Teema oli kaasaegne ja huvitav! Doktoritööga, mis oli ettekande aluseks, saab tutvuda siin.

  Liisa Sõmersalu. Foto: Piret Villo
  Liisa Sõmersalu. Foto: Piret Villo
 • 30. märtsil käis rääkimas seltsi auliige Raimo Raag. Ettekandest tegi kokkuvõtte Evelyn Höglund – loe seda siit.

  Raimo Raag ETSR-s rääkimas. Foto: Piret Villo
  Raimo Raag ETSR-s rääkimas. Foto: Piret Villo

Toimunuid sündmuseid kommenteeritakse jõudumööda. Rohkem infot leiad kalendrist.

SÜGIS 2022

 • 1. detsembril tähistas selts koos liikmete ja seltsi sõpradega eestikeelse ülikooli aastapäeva. Teadusliku ettekande pidas professor Ülo Langel. Sõna võttis Eesti Vabariigi suursaadik Toomas Lukk, tervitused saatis ETSR Lõuna-Rootsi osakonna esimees Pille Pruulmann Vengerfeldt ja meelt lahutas Hanna Miina Kivisäk.

  ETSR eestikeelse ülikooli aastapäeva aktus. Teaduslik ettekanne prof. Ülo Langel. Foto: Piret Villo
  ETSR eestikeelse ülikooli aastapäeva aktus. Teaduslik ettekanne prof. Ülo Langel. Foto: Piret Villo

SÜGIS 2020

 • 1. detsembril jätkas selts oma katkematut traditsiooni tähistamaks emakeelse ülikooli aastapäeva. Sel korral toimus emakeelse ülikooli 101. aastapäeva aktus erakordselt läbi Zoomi otseülekande nii, et enamus külalisi olid mõnusalt oma kodudes ja ainult esinejad Stockholmi Eesti Majas. Kohal olid suursaadik Margus Kolga ja abijuht Kristel Engman, virtuaalselt Lundist ESTR Lõuna-Rootsi osakonna esimees Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Musitseerisid Tiina Adamson (laul) ja Britta Virves (klaver), luulet valis ja esitas Kairi Ilison. Suure pidupäeva puhul oli Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser saatnud rootsieestlastele videotervituse, mis ka ette mängiti. Videotervituse salvestust saab vaadata klõpsates SIIA. Päevakohase teadusliku ettekande koroonaviiruste ja vaktsiinide teemal pidas Dr. Helena Faust (PhD), kes töötab Rootsi ravimiametis vaktsiinide litsentseerimistöögrupis. Ettekande slaididega saab tutvuda siin: Dr. Fausti ettekande slaidid. Õhtut juhtis seltsi aseesimees Sirle Sööt. Loe ürituse kohta ja vaata pilte ka REL-i kodulehelt. Aktust saab järelvaadata läbi lingi, mis asub REL kodulehe artiklis.

  Dr. Helena Faust (PhD); foto: Piret Villo
 • 21. novembril toimus Zoomi otseülekanne ETSR Lõuna-Rootsi osakonna seminarist ”Väliseesti kirjanduse tähtsündmused”. Seminari saab täies pikkuses järelvaadata siin.
 • 19. novembril kl 18 pidas Mirja Arnshav rootsikeelse ettekande teemal “De små båtarna och den stora flykten – Need väiksed paadid ja see suur põgenemine”. Ettekanne äratas suur huvi ning tänu Zoomi otseülekandele said paljud kuulajad õhtust osa. Doktoritöö eesmärk oli säilinud põgenikepaatidest lähtuvalt luua arheoloogiline narratiiv põgenemisest ja selle järelmõjust ning uurida, kuidas paadid põgenemist kajastavad, mis neist pärast põgenemist sai ning kuidas inimesed paatidesse ja nende ajaloosse tänapäeval suhtuvad. Doktoritööga saab tutvuda siin. Doktoritööl põhinevat raamatut pealkirjaga “De små båtarna och den stora flykten” saab osta ka raamatupoodidest. Loe artiklit ka REL kodulehelt.
 • 5. novembril tähistati Balti hõbeda uurija ja seltsi liikme Mai Raud Pähni 100. juubelit üle virtuaalse silla, ühendades Mai Raud Pähni tema kodus sünnipäevalistega Eesti Majas ja üle terve maailma. Loe juubeliõhtu kohta lähemalt SIIT. Juubeliõhtu pilte saab vaadata REL-i fotoalbumist klõpsates SIIA.
 • Liiu Viru juubelitort Mai Raud Pähnile | Foto Jaak Arendi

  Sirle Söödi intervjuu Mai Raud Pähniga balti hõbeda uurmise kohta (54:07):

  Sirle Söödi intervjuu Mai Raud Pähniga
 • 8. oktoobril kl 18 pidas Krista Kampus Tallinnast Zoomi vahendusel ettekande teemal ”Läänemere regiooni koostöö: väljakutsed ja võrgustikud”. Ettekannet vaadati koos ka Stockholmi Eesti Majas. Krista Kampuse ettekande valitud slaididega saab tutvuda SIIN.Läänemeremaade koostööl on pikk ajalugu ning selles osaleb  väga lai ring erinevaid tegijaid.  Kui 1991-2004 keskendus koostöö eelkõige valitsustevahelisele  politilisele dialoogile julgeoleku-,  demokraatia- ja lõimumise teemadel, siis pärast Balti riikide ja Poola  liitumist Euroopa Liiduga on Läänemere koostöö liikunud järjest enam  praktilisele tasandile, mida tehakse läbi erinevate koostöövõrgustike ja ühisprojektide. Täna seisame silmitsi uute globaalsete ja regionaalsete väljakutsete ja trendidega – nagu kliimamuutused, elanikkonna vananemine, neljas tööstusrevolutsioon, elurikkuse kadu, Läänemere halvenev keskkonnaseisund, pingestunud poliitilised suhted  regiooni riikide vahel ning natsionalistlike liikumiste esiletõus. Milline peaks olema Läänemereregiooni koostöö, et nende väljakutsete ja muutustega toime tulla? Milliseid uusi  poliitilist dialoogi toetavaid koostööformaate me vajame, kui vanad enam ei toimi? Krista Kampus on alates 1993 aastast töötanud riigiametnikuna erinevatel ametikohtadel, aidates kaasa Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi ja regionaalpoliitika kujundamisse, osaledes mitme haldusrefomi  ettevalmistava meeskonna töös ning esindades Eestit Euroopa Nõukogu kohaliku ja regionaalse demokraatia juhtkomitees. Läänemereregiooni koostööga on Krista seotud alates 2003 aastast. 2003-2012 töötas ta Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo direktorina, kus tema ülesandeks oli Eesti ettevalmistamine liitumiseks Euroopa piiriülese- ja riikidevahelise koostöö programmidega, siseriikliku seadusandliku raamistiku loomine ning Eesti esindamine läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikidega. Samuti oli ta kaasatud Euroopa Liidu Läänemereregiooni strateegia väljatöötamisse. 2012-2018 töötas Krista Stockholmis Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaadis säästva arengu üksuse juhina, kus  koordineeris ka Läänemerestrateegia raames riikidevahelist  kliimakoostööd. Praegu töötab ta Tallinna linnavalitsuses välisprojektide kompetentsikeskuse juhina, olles samal ajal ka Stockholmis asuva mõttekoja Global Utmaning nõunik ning Euroopa Idapartnerluse kestliku arengu liidriprogrammi koordinaator.
 • 25. septembril kl 17 rääkis seltsi oma liige, Astrid Pajur teemal „Kudas rahvas, nõnda rõõvas. Rõivad ja sotsiaalne kord Tallinnas 17. sajandil”. Vaata ettekande slaide siit. Doktoritöö, mis peamiselt kirjalike allikate põhjal käsitleb varauusaja seisuslikku korda läbi rõivakultuuri prisma. Doktoritööd saab lugeda klõpsates siia. Loe toimunu kohta ka Rootsi Eestlaste Liidu lehelt.

KEVAD 2020

14.05 kl 18.00 toimus seltsi esimene VIRTUAALNE ettekandeõhtu läbi platvormi Zoom. Külaliseks oli Kari Käsper, kes rääkis teemal ”Rändekriisist koroonakriisini: pagulased Eestis”. Kogunes tore seltskond kuulajaid, ettekanne oli huvitav ning arutlust jätkus veel kauemakski. Ettekannet saab järelvaadata siit.

6.03 kl 18:00 Dokumentaalfilm ”Marju Lepajõe. Päevade sõnad” 2019, režissöör Vallo Toomla. Pärast filmi vaatamist toimus vestlus Tilt Pädami ja Priit Rohtmetsaga, Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo vanemteaduriga.

6.03 kl 17:00 aastakoosolek. Aitäh kõigile, kes osa võtsid!

SÜGIS 2019

7.11 kl 18:00 Kristina Kallas esines teemal ”Lõimumine (integreerumine) kui Eesti julgeoleku väljakutse?”. Ettekannet saad järelvaadata ETSR Facebook’i leheküljel klõpsates SIIA.

10.10 kl 18:00 Liia Hänni pidas loengu teemal ”Kas Eesti riigihoone vajab remonti?”

Liia Hänni
Foto: Evelin Tamm

7.09 külastas selts Ruth Rajamaa juhatusel Pirita kloostri varemeid Tallinnas. Külastati ka Maarjamäe uuenenud ajalookeskust ja kommunismiohvrite memoriaali.

Ruth Rajamaa räägib Pirita kloostri varemetest Foto: Anu Mai Kõll
Pirita kloostri varemed ja uus klooster. Foto: Anu Mai Kõll

KEVAD 2019

Kokkuvõtet seltsi kevadsemestri tegemistest loe SIIT.

3.05 kl 18.00 Andres Laan videoloeng tehisintellektist.

4.04 kl 18.00 Virve Raag ettekanne “Nimed avalikus ruumis poliitiliste muutuste tuules”.

24.03 kl 14.00 Jaak Prozes ettekandega ”Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö”. Dokumentaalfilm ”Veelinnurahvas” (1970), režissöör Lennart Meri.

7.03 kl. 18.00 Kristel Engman “Eesti välispoliitika sõnas ja teos. Minevikus ja täna”.

7.03 kl. 19.00 ETSRi aastakoosolek

SÜGIS 2018

1.12 kl 18.00 Emakeelse Tartu ülikooli 99. aastapäeva aktus. Külas prof. Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolist. Aktusele järgnes pidulik õhtusöök.

Suusaadik Merle Pajula, Tähti Lehtsaar, prof Tõnis Lehtsaar, ETSR esinaine Evelin Tamm                                             01.12.2018 Stockholmi Eesti Majas Foto: Sirle Sööt


15.11 kl. 18.00 Evelin Tamm
 “Aino Käärik 100”

4.10 kl 17.00 Helga Merits “Balti ülikool” ja 18.30 “Geislingeni lapsed”

Geislingeni lapsed Helle Kool, Hando Kask, Marje Reinans rezissööri Helga Meritsaga Stockholmi Eesti Majas 04.10.2018                Foto: Sirle Sööt


28.09 kl 17.00
 Ruth Rajamaa raamatu ”Katkenud laul. Pirita klooster 1407-1607” esitlus. Vestlust juhib Evelin Tamm.

Ruth Rajamaa ja Evelin Tamm 28.09.2018 Stockholmi Eesti Majas Foto: Sirle Sööt

KEVAD 2018

3.05 kl. 18.00 Katrin Pütsep Karolinska Instituudist: “Luuüdihaiguse diagnostikameetodi arendamine baasteadusest kliinilisse kasutusse ”

5.04 kl. 18.00 Kersti Kriisk Tallinna ja Stockholmi Ülikoolist: “Kohalikud heaolurežiimid: universaalsed sotsiaalsed õigused või õige omavalitsus”

8.03 kl. 18.00 Ruth Rajamaa “Pirita Klooster 1407-1607”.

8.03 kl 19.00 ETSRi aastakoosolek

13.02 kl. 18.00 Eesti Vabariik 100 ETSRi teadussümpoosion. Esinesid Mai Raud-Pähn, Raimo Raag, Imbi Paju, Evelin Tamm ja Pille Pruulmann Vengerfeldt. Õhtu lõppes Teadusteatri etteastega.

SÜGIS 2017

Esimesel detsembril tähistasime emakeelse Tartu Ülikooli 98. aastapäeva. Esinesid Prof. Martin Ehala ettekandega “Kuumad ja külmad kooslused: kuidas rahvad tekivad ja kaovad”, Toomas Tuulse klaveril ja Kairi Illsion luulega. Kokkuvõte toimunust: 1detskokkuvöteME2017

Pildil vasakult: Toomas Tuulse, ETSRi esinaine Evelin Tamm, Prof. Martin Ehala, Eesti Suursaadik Rootsis Pr. Merle Pajula, ETSRi abiesinaine-sekretär Helena Faust, ETSRi abiesinaine Sirle Sööt.

9. novembril esines ettekandega prof. Anti Liivat Uppsala Ülikoolist teemal “Materjalidest, mis liigutavad elektriautosid” Liivat_kokkuvöte_A

5. oktoobril pidas Dr. Teet Pullerits ettekande “Allergia: poolsajand arusaamist sajandivanusest diagnoosist”. Pullerits_kokkuvöteEPL (2)

15 – 16. septembril toimus ETSRi traditsiooniline väljasõit. Külastasime Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituuti, Rahvusarhiivi ja Eesti Rahva Muuseumi. ESDB-1004-A-011-A (1)

4. mail pidas Dr Harry Mutvei ETSR-s loengu oma 67 aastat kestnud teadustöö kohta Stockholmi Riiklikus Loodusloomuuseumis
– Artikkel Harry Mutvei ettekandeõhtu 04.05.2017 ETSR

6. aprillil rääkis Katrin Uba, politoloogia dotsent Uppsala Ülikoolis, oma uurimistööst ”Protestid ja nende mõju Rootsi poliitikas, 1980-2011“. Katrini uurimistöö käigus valmis esimene andmebaas Rootsis aastatel 1980-2011 toimunud protestide kohta.

16. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Prof. Birute Klaas-Lang Tartu ülikoolist arutles oma ettekandes Eesti keel maailmas milline on eesti keele seisund, hetkeolukord ja tuleviku väljavaated. Teadusliku Seltsi juhatuse liige ja Rootsi Eestlaste Liidu esimees Sirle Sööt andis Rootsi Eestlaste Liidu poolt prof. Klaas-Langile üle tänukirja pikaaegse koostöö eest eesti keele suviste intensiivkursuste korraldamisel Tartu ülikoolis. Tänaseks on koostöö toimunud  21 aastat.  Lisaks tutvustas Sirle Sööt Tartu ülikooli ja Rootsi Eestlaste Liidu vahel 8. veebruaril 2017 sõlmitud koostöölepingut mis hõlmab nii eesti keele õpet kui eesti keele õpetajate täiendõpet ning lisaks ka keeleteadlaste  . Ettekandeõhtule järgnes ÕÄÖÜ emakeelepäevapubi Klubi Estetic korraldusel.

ETSR aastakoosolek peeti 9. veebruaril Stockholmi Eesti Majas. Kinnitati 2016.a.tegevus- ja majandusaruanne ning 2017.a. tegevuskava ja eelarve. Juhatus valiti tagasi täies koosseisus. ETSR auliikmeks valiti prof. Tarmo Soomere.


PRESSITEADE
10.02.2017
Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere valiti Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis auliikmeks

Eesti Teaduslik Selts Rootsis (ETSR) üldkoosolek valis neljapäeval 9. veebruaril Stockholmi Eesti Majas Eesti Teaduste Akadeemia presidendi professor Tarmo Soomere seltsi auliikmeks. ETSR abijuhataja Sirle Sööt  tõstis otsust motiveerides esile Tarmo Soomere kui väljapaistva ja teeneka Eesti teadlase, kes on lisaks oma teadustööle pälvinud erilist tunnustust teaduse ja tehnoloogia populariseerijana ning avalikkuse kaasajana.

Üldsusele tuntuks sai akadeemik Tarmo Soomere 2005.a. jaanuaritormiga kaasnenud Pärnu üleujutuste täpse ennustajana. Ainsana teavitas ta avalikkust oodatavast meretõusust ja sellega kaasneda võivatest tagajärgedest. Soomere juhtis tähelepanu Eesti riigi nõrkustele loodusõnnetuste vastu valmistumisel ja nende saabumise ennustamisel.

Eesti Teaduslik Selts Rootsis on 1945. aastal asutatud Eesti teadlasi ja akadeemikuid ühendav organisatsioon. Seltsil on 82 liiget, nende hulgas akadeemikuid, professoreid, emeriitprofessoreid, teadlasi, doktorande, haritlasi ja teadusehuvilisi. Varasemalt on seltsi auliikmeks valitud TA akadeemik ja endine president Jüri Engelbrecht ning Uppsala ülikooli soome-ugri keelte professor Raimo Raag.

Kontakt
Evelin Tamm,
ETSR juhataja
evelintamm@sverigeesterna.se
www.etsr.se


Evelin Tamm esitas 9.veebruaril ettekande teemal “Eesti ajaloo valged laigud: Marie Reisik 130

Marie Reisik. Autor: Konrad Mägi

1887.a. 6. veebruaril Kilingi-Nõmmel sündinud poliitiku, haridustegelase ja feministi Marie Reisiku elu ja tegevus XX sajandi alguskümnendite Eestis on laia haardega ja omas ajas edumeelne. ”Kahjuks on Eesti misogüünse ajalookirjutuse traditsioon suutnud Reisiku rahva mälust täiesti välja tõrjutuda. Tänaseks on Eesti Naisliidu juht ja tema saavutused pea täiesti unustatud. Kohtudes ajaloolastega panen üllatusega tähele, et nad ei ole Marie Reisiku nime varem kuulnudki,” ütleb Evelin Tamm. Marie Reisiku tasakaalukas, väärikas ja aastakümnete pikkune sihipärane töö Eesti naiste õiguste laiendamisel on siiani peidus arhiivisügavustes. ETSR-is peetud ettekanne oli üks esimestest katsetest mõningatelt temaga seotud ajalooallikatelt tolm maha pühkida ja Reisikut avalikkusele laiemalt tutvustada. Ühtlasi tähistame 130 aasta möödumist omaaegse legendaarse naisliikumise juhi sünnist.

Evelin Tamm ETSR ettekandeõhtul 09.02.2017 Stockholmi Eesti Majas Foto: Sirle Sööt


Eestikeelse ülikooli 97. aastapäeva tähistati 1. detsembril.
Ettekandega “Eesti rannikumeri rahututel aegadel” esines prof. Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president. Mereteemalist luulet esitas Indrek Parts. Klassikalist muusikat esitasid Liisi Metsvahi (viiul) ja Linnea Vikström (tsello). Aktusele järgnes pidulik õhtusöök.

ETSR esinaine Evelin Tamm ja Eesti Teaduste Akadeemia president prof. Tarmo Soomere
ETSR esinaine Evelin Tamm ja Eesti Teaduste Akadeemia president prof. Tarmo Soomere. Foto: Sirle Sööt

Sügissümpoosium 2016 toimus 3. novembril Stockholmi Eesti Majas
Kelli Lehto Depressioon ärevus ja saatuslikud geenid”
– Piret Villo ‘“Keemia – molekulide ehituskunst”
Tõnis Lehto ”Peptiidide kasutamine geeniravimite transpordil rakku”
Ivika Jäger ”Millega tegeleb rahandusteadus”
Liisa Sõmersalu “Meedia roll kodanike kaasamisel”
Sirle Sööt “Eesti presidendi valimiste juriidiline pool”
Ruth Rajamaa ”Sündmus Põhja-Eesti rannikul aastal 1376”
Evelin Tamm “Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu tegevusest Rootsis”

Tõnis Lehto, Sirle Sööt, Evelin Tamm, Ivika Jäger, Ruth Rajamaa, Liisa Sõmersalu, Piret Villo, Kelli Lehto

Värsket ETSR aastaraamatut 2010-2014 tutvustas Ants Anderson 12. mail 2016. Täpsem info.

Tuulikki Bartosik, Helsingi Sibeliuse Akadeemia, Stockholmi Kuningliku Muusikakõrgkooli ja Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõu ettekanne “Eesti ja rootsi rahvamuusika erinevused ja sarnasused kaasaegse instrumendiga muusikat tõlgendamas” Stockholmi Eesti Majas 12. mail 2016.


Maarja Saar

Maarja Saar, Södertörni doktorand, rääkimas teemal “Eestlaste migratsioon Euroopas” 7. aprillil 2016 Stockholmi Eesti Majas.


Kätlin Aare 10.03.2016

ETSR esimees Evelin Tamm tutvustamas Tartu ülikooli doktorandi Kätlin Aaret 10. märtsil 2016 ETSR-i ettekandekoosolekul “Kõneplaneerimine ja vestluskavatsused hingamismustris” Stockholmi Eesti Majas.


ETSR juhatus 2016-2017

ETSR juhatus valitud 4. veebruaril 2016 Stockholmi Eesti Majas. Ruth Rajamaa, Ivar Paljak, Evelin Tamm, Sirle Sööt, Ants Anderson, Helena Faust, Ülo Kool.

Kristiina Rajaleid

Kristiina Rajaleid 4. veebruaril 2016 ETSR-is rääkimas teemal ”Epigeneetilisest epidemioloogia”.

ETSR aastakoosolek 2016

ETSR esimees Ants Anderson ja sekretär Helena Faust avavad aastakoosoleku 4. veebruaril 2016

ETSR aastakoosolek 2016 osalejad