Tutvustus

Eesti Teaduslik Selts Rootsis on 1945. aastal asutatud eesti teadlaste ja haritlaste koostöövõrgustik Rootsis. Seltsi põhieesmärgiks on tutvustada eesti teadlaste tegemisi ja uuemaid saavutusi. ETSRi ülesandeks on edendada teadmisi ja laiendada tunnetust kõigi teaduste aladel, eeskätt Eesti maa ja rahva kui ka Eesti-Rootsi suhete ja ühisprobleemide uurimisel.

ETSR-i liikmeskonda kuulub akadeemikuid, professoreid ja emeriitprofessoreid, teadlasi, doktorande, haritlasi ja teadusehuvilisi. 7-8 korda aastas peetakse ettekandekoosolekuid, kord viie aasta tagant antakse välja seltsi aastaraamat. Lisaks sellele korraldatakse väljasõite, sümpoosioneid, tähistatakse eestikeelse kõrghariduse aastapäeva ja paljut muud.

ETSR tegutseb eesti keeles ja peab sidet Eesti õppeasutuste ja Eesti Teaduste Akadeemiaga.