Kontakt

Eesti Teaduslik Selts Rootsis / Estniska Lärdomssällskapet i Sverige
Wallingatan 32/34, c/o Eesti Maja
Stockholm, 111 24
Sweden

E-post: teaduslikselts@gmail.com

PlusGiro konto nr 254753-7

Juhatus 2020

Esimees – Evelin Tamm, tammevelin@gmail.com

Aseesimees – Sirle Sööt

Aseesimees ja sekretär – Piret Villo

Laekur – Anu Mai Kõll

Ametita liikmed – Ants Anderson, Ivar Paljak, Ruth Rajamaa, Helena Faust, Kristiina Rajaleid

ETSR juhatus 2016

ETSR juhatus aastal 2016. Vasakult: Ruth Rajamaa, Ivar Paljak, Evelin Tamm, Sirle Sööt, Ants Anderson, Helena Faust, Ülo Kool 4. veebruaril 2016 Stockholmi Eesti Majas