Kontakt

Eesti Teaduslik Selts Rootsis / Estniska Lärdomssällskapet i Sverige
Wallingatan 32/34, c/o Eesti Maja
Stockholm, 111 24
Sweden

E-post: teaduslikselts@gmail.com

PlusGiro konto nr 254753-7

Juhatus 2016

Esimees – Evelin Tamm, tammevelin@gmail.com

Aseesimees ja sekretär – Helena Faust, helenafaust@gmail.com

Aseesimees – Sirle Sööt

Laekur – Anu Mai Kõll

Ametita liikmed – Ants Anderson, Ivar Paljak, Ruth Rajamaa, Tiit Pädam

ETSR juhatus 2016

Ruth Rajamaa, Ivar Paljak, Evelin Tamm, Sirle Sööt, Ants Anderson, Helena Faust, Ülo Kool 4. veebruaril 2016 Stockholmi Eesti Majas