Aastaraamat

Alates 2017 oktoobrist on kõik ETSRi aastaraamatud digitaliseeritud ja tasuta kättesaadavad Eesti Rahvusraamatukogu andmebaasis DIGAR ! Vaatamiseks klõpsa siia.

eesti_teadusliku_seltsi_rootsis_aastaraamat_1945_1949_01

2016 mai kuus ilmus järjekordne ETSRI aastaraamat !

EESTI TEADUSLIKU SELTSI ROOTSIS AASTARAAMAT XV
ANNALES SOCIETATIS LITTERARUM ESTONICAE IN SVECIA XV
2010—2014

Sisukord:

 • Paavo Roos Antiikse viievõistluse võitja määramine. Summary: The art of deciding the victor in theancient pentathlon
 • Hain Rebas Sigtuna mahapõletamine 1187. a – veel kord. Zusammenfassung: Was passierte mit Sigtunaim Jahre 1187?
 • Kristiina Savin Kurjakuulutavad endemärgid 16. sajandil. Summary: Ominous portents in the 16th century
 • Aleksander Loit Rootsi aeg Eestis. Sammanfattning: Svenska väldet i Estland 1561–1710. Zusammenfassung: Schwedenherrschaftin Estland 1561–1710
 • Mai Raud-Pähn Tallinna 18. sajandi hõbesepis kui tarbekunst ajastu 85elulaadi valgusel. Zusammenfassung: Tallinner Silberschmiede des18. Jahrhunderts als Gebrauchsware unter derBerücksichtigung des damaligen Lebenstils
 • Anu Mai Kõll Nine years of transition. Kokkuvõte: Üheksa aastat eesti põgenike kohanemistRootsi tööturul
 • Ivar Paljak Kvaliteedijuhtimise süsteemide sertifitseerimine. Summary: Quality management system certification
 • Katrin Nyman Metcalf e-Eesti – e-riigi õiguslikud ja poliitilised aspektid. Summary: e-Estonia: Legal and political aspectsof the e-state
 • Peep Algvere Age-related macular degeneration. Kokkuvõte: Vananemisega seostuv makuladegeneratsioon.
 • Diana Krull Heebrea keel eile ja täna. Summary: The Hebrew language, formerly and nowadays
 • Raimo Raag Eesti keele sõnavara täiendamise eripära – sõnavõistlused. Summary: A specific means of vocabulary enrichmentin Estonian: word-making competitions
 • Ants Anderson Millised on teadused? Summary: What is characteristic of sciences and arts?
 • In memoriam
  • Vello Helk 23.09.1923-14.03.2014 (Hain Rebas)
  • Diana Krull 26.07.1930-24.09.2013 (Maie Martinson)
  • August Sikk 30.11.1919-02.09.2013 (Paul Laan)
  • Hillar Tuiskvere 21.08.1930-24.04.2014 (Urve Miller)
 • Liikmete töid 2010–2014
 • Eesti Teaduslik Selts Rootsis, aruanded 2010–2014

ETSR Aastaraamat XV

 

Aastaraamatut on võimalik osta
– seltsi üritustel
– Rootsi Eestlaste Liidu büroost, Stockholmi Eesti Maja, Wallingatan 34
– tellida postiga kirjutades aadressile teaduslikselts@gmail.com.
Hind 220 krooni.

Aastaraamatu peatoimetaja: Ants Anderson.

 

Aastaraamat XVI (2015-2017)

Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul ilmub aastaraamat läbivalt eestikeelsena. Toimetuse kolleegiumisse kuuluvad Anu Mai Kõll, Helena Faust ja Evelin Tamm. Artiklite ideid ootame septembrini 2017 aadressil tammevelin@gmail.com.