Kalender

SÜGIS 2019

Detsembris toimub emakeelse Tartu ülikooli 100. aastapäeva aktus. Aktusele järgneb pidulik õhtusöök. NB! ürituse kuupäev on lahtine – info täiendamisel.

7.11 kl 18.00 Kristina Kallas teemal ”Vene küsimus” Eestis: kuidas on kulgenud lõimumine?

Kristina Kallas on Tartu Ülikooli teadur ja uue liberaalse erakonna Eesti 200 asutaja ning esimene esimees. Kristina Kallase teaduskarjäär on keskendunud venekeelse elanikkonna lõimumise väljakutsete uurimisele endistes Nõukogude Liidu vabariikides. Ta on keskendunud Eesti probleemi sügavuti uurimisele, kuid on analüüsinud ka venekeelse vähemuse lõimumise protsesse ja rahvusriigi arenguid Lätis, Moldovas, Kõrgõstanis, Kasahstanis ja Ukrainas. Ta töötab OSCE Vähemusrahvuste Ülemkomissari eksperdina endistes Nõukogude Liidu vabariikides ning on osalenud mitmel valimisvaatlusmissioonil Ukrainas. Ta on Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees ning on nõustanud Eesti valitsust mitmete järjestikuste lõimumise arengukavade koostamisel. Kristina Kallasel on bakalaureuse kraad ajaloos Tartu Ülikoolist, ajaloo magistrikraad Kesk-Euroopa Ülikoolist Ungaris ning politoloogia doktorikraad Tartu Ülikoolist.

10.10 kl 18.00 Liia Hänni ettekanne ”Kas Eesti riigihoone vajab remonti?”

Liia Hänni on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika erialal ja töötanud pärast ülikooli lõpetamist 20  aastat Tartu Observatooriumis astrofüüsikuna. Sellel erialal on ta omandanud PhD teaduskraadi. Tema karjääri teaduses katkestas lülitumine poliitikasse ja valimine 1990. aastal nii Ülemnõukogu kui ka Eesti Kongressi saadikuks. Liia Hänni on tegelnud  süvitsi Eesti riigi taastamise küsimustega olles vastavate töörühmade liige ning  Põhiseaduse Assamblee redaktsiooni- toimkonna esimees. Ta on valitud Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmeks. Aastatel 1992 – 1995 oli ta  omandi- reformi läbiviimise eest vastutav minister. Alates 2005. aastast on Liia Hänni seotud e-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmiga olles selle esimene juht ja praegu vanemekspert. Tema eesmärgiks on aidata kaasa demokraatia uuenemisele  infoühiskonnas.

7.09 Seltsi väljasõit Tallinnasse. Külastame Ruth Rajamaaga Pirita kloostrit, Maarjamäe ajalookeskust ja kommunismiohvrite memoriaali.

Ruth Rajamaa on kauaaegne ETSR liige ja hiljuti ilmunud raamatu ”Katkenud laul. Pirita klooster 1407-1607” autor.

KEVAD 2019

7.03 kl 18.00 Kristel Engman ettekanne ”Eesti välispoliitika sõnas ja teos – minevikus ja täna”. Järgneb ETSR aastakoosolek kl 19:00.

24.03 kl 14.00 Jaak Prozes ettekandega ”Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö”. Dokumentaalfilm ”Veelinnurahvas” (1970), režissöör Lennart Meri. Sissepääs tasuta. Avatud kohvik.

4.04 kl 18.00 Virve Raag ettekanne “Nimed avalikus ruumis poliitiliste muutuste tuules”.

Virve Raag on õppinud Tartu ja Uppsala ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust,  filosoofiadoktor (1998, Uppsala ülikool) väitekirjaga keeleuuenduse mõjust eesti keele vormiõpetusele (The Effects of Planned Change on Estonian Morphology). Aastast 2005 Uppsala ülikooli dotsent. Uppsala ülikooli eesti keele õppejõud alates aastast 1979 (1987-1993 soome-ugri keelte õppetooli õppetöö juhataja ja 2005–2015 nüüdiskeelte õppetooli juhataja). 1993-97 ka Stockholmi ülikooli eesti-rootsi tõlkide koolitamise õppejõud ja aastast 1995 riikliku Kammerkolleegiumi (Kammarkollegiet) eesti–rootsi tõlkide ja tõlkijate atesteerimise komisjonis. Olnud rootsi-eesti suursõnaraamatu (2004) peatoimetaja. Peamisteks uurimisaladeks on eesti ja vadja keel, eesti keele standardiseerimine ja ideologiseerimine, Rootsi eestlaste keel.

3.05 kl 18.00 Andres Laan videoloeng tehisintellektist.

Andres Laan õppis Cambridge’i Ülikoolis neurobioloogiat ja töötas seejärel kolm aastat teadurina Max Plancki Aju-uuringute Instituudis. Praegu uurib ta doktoritöö raames Champalimaudi Instituudis kollektiivset intelligentsust tehislikes ja bioloogilistes süsteemides. 2016. aastal võitis Andres Laan koos kaasautoritega Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklikul konkursil peapreemia kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil” artikliseeriaga „Mõtlemise masinavärk”. Ta on ka populaarteadusliku raamatu ”Tehisintellekt: loomadest ja masinatest” autor.  

SÜGIS 2018

28.09 kl 17.00 Ruth Rajamaa raamatu ”Katkenud laul. Pirita klooster 1407-1607” esitlus. Vestlust juhib Evelin Tamm.

4.10 kl 17.00 Helga Merits “Balti ülikool” ja 18.30 “Geislingeni lapsed”

15.11 kl. 18.00 Evelin Tamm “Aino Käärik 100”

1.12 kl 18.00 Emakeelse Tartu ülikooli 99. aastapäeva aktus. Külas prof. Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolist. Aktusele järgneb pidulik õhtusöök.

KEVAD 2018

3.05 kl. 18.00 Katrin Pütsep Karolinska Instituudist: “Luuüdihaiguse diagnostikameetodi arendamine baasteadusest kliinilisse kasutusse ”

5.04 kl. 18.00 Kersti Kriisk Tallinna ja Stockholmi Ülikoolist: “Kohalikud heaolurežiimid: universaalsed sotsiaalsed õigused või õige omavalitsus”

8.03 kl. 18.00 Ruth Rajamaa “Pirita Klooster 1407-1607”. Järgneb ETSRi aastakoosolek kl. 19.00.

13.02 kl. 18.00 Eesti Vabariik 100 ETSRi teadussümpoosion. Esinevad Mai Raud-Pähn, Raimo Raag, Imbi Paju, Ago Pajur, Evelin Tamm ja Pille Pruulmann Vengerfeldt. Õhtu lõpeb Teadusteatri etteastega.

SÜGIS 2017

1.detsember kell 18.00 eestikeelse ülikooli 98. aastapäeva tähistamine.
Ettekandega “Kuumad ja külmad kooslused: kuidas rahvad tekivad ja kaovad” esineb prof. Martin Ehala. Klaveril esitab Arvo Pärdi ja Eduard Tubina loomingut Toomas Tuulse. Luulet loeb Kairi Ilison.
19.30 õhtusöök
Hind 250 kr. Maksmine kohapeal. Registreerimine õhtusöögiks hiljemalt 28. nov. teaduslikselts@gmail.com või SMS Helena Faustile 076-110 82 26.

Prof. Martin Ehala ettekanne analüüsib ajaloost ja kaasajast pärit näidete põhjal, kuidas kollektiivsed identiteedid tekivad ja kuidas neid kasutatakse ühtekuuluvustunde loomiseks. Tugeva ühtekuuluvustundega kooslused on võimelised aktiivselt tegutsema rühma tuumväärtuste nimel. Külmad kooslused toimivad liikmete isikliku kasu saamise soovist või karistuse vältimise kartusest. Ajaloo areenilt võib kaduda niihästi kuumi kui ka külmi kooslusi, kuid põhjused on erinevad. Ettekande aluseks on Martin Ehala värske raamat “Signs of identity. The anatomy of belonging”.

9. november kell 18.00 Dr. Anti Liivat. “Materjalidest, mis liigutavad elektriautosid”. Dr. Liivat on Uppsala Ülikooli materjaliteaduse- ja tehnoloogia teadlane ning tegeleb uute liitiumi ja naatriumiakude valdkonnas.

5. oktoober kell 18.00 Ph D MD Teet Pullerits “Allergia: poolsajand arusaamist sajandivanusest diagnoosist”

KEVAD 2017

4. mai kell 18.00 Harry Mutvei 67 aastat teadustööd Stockholmi Riiklikus Loodusloomuuseumis

6. aprill kell 18.00  Katrin Uba ”Protestid ja nende mõju Rootsi poliitikas, 1980-2011“
Katrin Uba on politoloogia dotsent Uppsala Ülikoolis. Tema peamised uurimisvaldkonnad on sotsiaalsed liikumised ning protestide mõju poliitilistele otsustele, noorte poliitiline osalus Euroopas, ning ametiühingute roll ühiskonnas. Üks tema viimaseid uurimisprojekte keskendus koolide sulgemise vastastele protestidele Rootsi valdades. Lisaks on Uba koostanud esimese andmebaasi Rootsis, aastatel 1980-2011, toimunud protestide kohta.

16. märts kell 18.00 emakeelepäevale pühendatud ettekandeõhtu. Külas Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang ettekandega “Eesti keel maailmas” 

9. veebruar
kell 17.00 naisajaloo uurija Evelin Tamm “Eesti ajaloo valged laigud Marie Reisik 130
kell 18.30 ETSR aastakoosolek 2017

SÜGIS 2016

1. detsember eestikeelse ülikooli 97. aastapäeva tähistamine
17.30 Aktus

Klassikaline muusika: Liisi Metsvahi (viiul) ja Linnea Vikström (tsello)
Ettekanne “Eesti rannikumeri rahututel aegadel” – prof. Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president
Meri eesti luules – esitab Indrek Parts
18.30 õhtusöök
Havets Wallenbergare (valgest kalast), kook ja kohv. Hind 250 kr. Maksmine kohapeal. Registreerimine õhtusöögiks hiljemalt 28. nov. teaduslikselts@gmail.com või SMS Helena Faustile 076-110 82 26.

3. november kell 16.00 Sügissümpoosium
– Kelli Lehto
“Depressioon, ärevus ja saatuslikud geenid”
– Piret Villo 
”Keemia – molekulide ehituskunst”
– Tõnis Lehto
”Peptiidide kasutamine geeniravimite transpordil rakku”
– Ivika Jäger
”Millega tegeleb rahandusteadus”
– Liisa Sõmersalu
“Meedia roll kodanike kaasamisel”
– Sirle Sööt
“Eesti presidendi valimiste juriidiline pool”
– Ruth Rajamaa
”Sündmus Põhja-Eesti rannikul aastal 1376”
– Evelin Tamm
“Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu tegevusest Rootsis”

13. oktoober kell 17.15 prof. Anu Mai Kõll “Pagulased Rootsis 1944-1952: perekonnad ja igapäeva elu”
Peale suurt põgenemislainet Eestist Rootsi tehti ulatuslik uurimus kohanemisest, üheksa aastat peale saabumist. Andmeid on alles hiljuti korraldatud ja kasutamiseks valmis. Suur osa küsimustest  käsitleb perekonnasuhteid Eestis, põgenemisel ja peale saabumist. Mida saab selle aja oludest ja raskustest välja lugeda, näiteks perekondadest väga väikeste lastega, või üksinda emadest?

14. septembril kell 10.00 väljasõit Karolinska Instituudi Huddinge osakonda
Eestlastest teadlased tutvustavad oma tööd ja tööruume. Vaatame rakke, baktereid, mikroskoobislaide, roboteid ja teisi kasulikke masinaid. Juttu tuleb vähki põhjustavatest viirustest, emakakaelavähi vastasest võitlusest, klassikalisest patoloogiast, haiguste molekulaargeneetikast ja geeniteraapiast.

 

KEVAD 2016

ETSR ettekanded toimuvad Stockholmi Eesti Maja suures saalis, Wallingatan 34 ja on kõikidele huvilistele avatud.

12. mai kell 17.15 Tuulikki Bartosik, Eesti Muusika- ja teatriakadeemia pärimusmuusika eriala asutaja ja õppejõud “Eesti ja Rootsi rahvamuusika erinevused ja sarnasused: kaasaegse instrumendiga traditsioonilist muusikat tõlgendamas.”     

7. aprill kell 17.15 Maarja Saar, Södertörni Kõrgkooli sotsioloogia doktorand, “Eestlaste migratsioon Euroopas“.

10. märts kell 17.15 Kätlin Aare, Tartu ülikooli doktorand, “Kõneplaneerimine ja vestluskavatsused hingamismustris”.

4. veebruar kell 17.30 Dr med sc Kristiina Rajaleid ”Epigeneetilisest epidemioloogiast”.

4. veebruar kell 18.30 ETSR aastakoosolek

SÜGIS 2015

1. detsember kell 17.30 Emakeelse ülikooli aastapäeva aktus Stockholmi Eesti Maja suures saalis
Teadusliku ettekande peab Uppsala ülikooli soomeugri keelte professor Rogier Blokland. Esineb tenor Mikko Pulkkinen. Päevakohast luulet loeb Kairi Ilison. Kõik on teretulnud! Kes soovib, võtab osa aktusele järgnevast õhtusöögist samas, millest tuleb teatada telefonil 08-913833 (Ants Anderson) või 070 554 8678 (Ruth Rajamaa) hiljemalt 26. novembril. Õhtusöögi hind on 320 krooni, maksta kohapeal.

3. november kell 16 ETSR sügissümpoosion- sõna saavad eesti päritoluga teadlased Rootsis
16.00 Ülo Langel “Peptiidiuuringud ravimiarenduses
16.20 Helena Faust “Inimese papilloomviiruste seroloogia
16.40 Kaarel KrjutshkovTänapäev rasedate diagnostikas
17.00
Taavi LehtoGeeniterapeutilistest raviviisidest
17.20
Mariann KoelKuidas uurida esimest suhtlust ema ja loote vahel
17.40 diskussioon ja paus
18.00
Evelin Tamm “Nais(soo)ajaloo uurimisest Eestis
18.20 Alo Ervin
 “Elav ajalugu ja arheoloogia

1. oktoober kell 18 prof. Hain Rebas “Eesti riigkaitse taastamine 1992/93: Esimene kontseptsioon ja nn. Iisraeli relvatehing”

Üritused toimuvad Stockholmi Eesti Maja suures saalis, Wallingatan 34.