Liikmed

Seltsil on tegev-, toetav- ja auliikmed. 

Tegevliikmeks on akadeemilised isikud, kes oma uurimustega on viinud teadust edasi või on näidanud tõsisemat huvi teadusliku töö vastu. Tegevliikmeid võtab vastu Seltsi juhatus sooviavaldaja kirjaliku avalduse ja/või kahe tegevliikme soovituse põhjal. Kirjaliku avalduse saab täita siin. Liikmeks astumise avalduse võib alla laadida ka PDF failina (Liikmeks astumise avaldus_2024) ning siis täidetud avalduse seltsile saata aadressil teaduslikselts@gmail.com.

Toetavliikmeks võivad saada isikud, kes Seltsi tegevust majanduslikult mõjuvalt toetavad.

Auliikmeks valitakse Seltsi tegevuse aladel väljapaistvalt teenekaid isikuid. Neid valitakse juhatuse ettepanekul Seltsi aasta üldkoosolekul.

Tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suurus on alates 2019. aastast 250 rootsi krooni (kanda seltsi PlusGiro kontole nr 254753-7). Palume märkida liikme nime, kelle liikmemaksu tasutakse ning märksõna ”liikmemaks”. Määratud tähtajaks liikmemaksu tasumata jätnud liikmed loetakse Seltsist lahkunuks.