Liikmed

Seltsil on tegev-, toetav- ja auliikmed. 

Tegevliikmeks on akadeemilised isikud, kes oma uurimustega on viinud teadust edasi või on näidanud tõsisemat huvi teadusliku töö vastu. Tegevliikmeid võtab vastu Seltsi juhatus sooviavaldaja kirjaliku avalduse ja/või kahe tegevliikme soovituse põhjal. Kirjaliku avalduse saab täita siin. Liikmeks astumise avalduse võib alla laadida ka PDF failina (Liikmeks astumise avaldus_2024) ning siis täidetud avalduse seltsile saata aadressil teaduslikselts@gmail.com.

Toetavliikmeks võivad saada isikud, kes Seltsi tegevust majanduslikult mõjuvalt toetavad. Neid võtab vastu juhatuse ettepanekul Seltsi üldkoosolek.

Auliikmeks valitakse Seltsi tegevuse aladel väljapaistvalt teenekaid isikuid. Neid valitakse juhatuse ettepanekul Seltsi üldkoosolekul.

Tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suurus on alates 2019. aastast 250 rootsi krooni (kanda seltsi PlusGiro kontole nr 254753-7). Palume märkida liikme nime, kelle liikmemaksu tasutakse ning märksõna ”liikmemaks”. Määratud tähtajaks liikmemaksu tasumata jätnud liikmed loetakse Seltsist lahkunuks.